Α. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Γενικά:

Στην Δ.ΥΠ.Α. δεσμευόμαστε από την νομοθεσία να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 679/2016) και ο Νόμος 4624/2019 είναι η νομοθεσία που κυρίως εφαρμόζεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Διαβάστε την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο τα χειριζόμαστε.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που εσείς μας υποβάλλετε προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της εφαρμογής. Δηλ. δεδομένα υποψηφίων προς εύρεση θέσεων εργασίας και εργοδοτών που αναζητούν υπαλλήλους.

3. Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων;

Σύμφωνα με τον GDPR, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες όπου επιτρέπεται σε έναν οργανισμό να συλλέγει ή να επαναχρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία: Συγκατάθεση: όταν έχετε δώσει σαφή συγκατάθεση σε αυτούς να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό. Συμβόλαιο: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μια σύμβαση που έχετε μαζί τους Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούν με κάποια νομική υποχρέωση. Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου. Δημόσιο καθήκον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας προς το δημόσιο συμφέρον ή για τις επίσημες λειτουργίες τους, και το καθήκον ή η λειτουργία έχει σαφή νομική βάση. Έννομα συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά τους ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων, εκτός εάν υπάρχει καλός λόγος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου που υπερισχύει αυτών των έννομων συμφερόντων

4. Τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR

Δικαίωμα ενημέρωσης: Αυτό είναι το δικαίωμά σας να σας παρέχονται σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαίωμα πρόσβασης: Αυτό είναι το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων δωρεάν. Δικαίωμα επικαιροποίησης/διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι έχουμε αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα για εσάς που δεν είναι σωστά ή είναι ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαίωμα διαγραφής/λήθης: Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον ή χρησιμοποιούνται παράνομα, τότε μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Αυτό είναι το δικαίωμά σας να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας και αποτελεί εναλλακτική λύση στο αίτημα της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Αυτό είναι το δικαίωμά σας να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και να ζητάτε τη διαβίβασή τους σε άλλον ελεγκτή, εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Δικαίωμα αντίρρησης: Αυτό είναι το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να σταματήσει ένας οργανισμός να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιστάσεων). Δικαιώματα που σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ: Στο βαθμό που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και η οποία σας επηρεάζει σημαντικά.

5. Η βάση μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων

Οι κύριοι λόγοι στους οποίους βασιζόμαστε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι οι εξής: Είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας – προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε. Απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση. Μπορεί επίσης να μας ζητηθεί από το νόμο να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ρυθμιστικές αρχές. Απαιτείται για σκοπούς έννομων συμφερόντων – είτε εμείς, είτε ένα τρίτο μέρος, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς έννομων συμφερόντων. Παραδείγματα έννομων συμφερόντων περιλαμβάνουν την απάντηση στις ερωτήσεις ή τα ερωτήματά σας, τη βελτίωση της εμπειρίας του ιστότοπού μας και των επισκεπτών μας ή την ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας. Συγκατάθεση – Ζητώντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

6. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Στοιχεία υποψηφίου Πιστεύουμε ότι είναι λογικό να αναμένουμε ότι εάν μας υποβάλετε το βιογραφικό σας να: Συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της εφαρμογής και να σας βοηθήσουμε να βρείτε τη δουλειά που ψάχνετε Να αξιολογήσουμε το ιστορικό, την εμπειρία σας και το προφίλ σας σε σχέση με τις τρέχουσες και μελλοντικές διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με υποψήφιους εργοδότες. Να πραγματοποιήσουμε οποιουσδήποτε άλλους ελέγχους όπου οι περιστάσεις το απαιτούν (έλεγχος αναφοράς, ποινικό μητρώο, έλεγχος οικονομικού ιστορικού). Να διατηρήσουμε αρχεία των συναντήσεων και των σχολίων συζητήσεων που σχετίζονται με την αίτηση/αναζήτησή σας για εργασία. Χρήστες ιστότοπου: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας από τη χρήση του ιστότοπού μας.

7. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Δεδομένα υποψηφίου: Με την επιφύλαξη των περιστάσεων και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ευκαιρίες απασχόλησης προσαρμοσμένες στις περιστάσεις και τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες: Προσωπικές πληροφορίες που συνήθως περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας όταν κάνετε αίτηση για εργασία ή εγγράφεστε σε εμάς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν: Όνομα - Ηλικία/ημερομηνία γέννησης - Φύλο Φωτογραφία - Οικογενειακή κατάσταση - Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, email, διεύθυνση κατοικίας). Λεπτομέρειες εκπαίδευσης. Ιστορικό Απασχόλησης - Εθνικότητα/ιθαγένεια/τόπος γέννησης - καθεστώς στρατιωτικής θητείας - Πληροφορίες σχετικά με τον τρέχοντα μισθό και τις παροχές σας, λεπτομέρειες σχετικά με τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες και τους μελλοντικούς ρόλους σας. Πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο ρόλο, όπως καθεστώς μετανάστευσης/άδεια εργασίας, αντίγραφο άδειας οδήγησης, διαβατηρίου ή ταυτότητας, ποινικό μητρώο ή οικονομικές πληροφορίες (σε περίπτωση ελέγχου οικονομικού ιστορικού) Άλλες πληροφορίες: πληροφορίες που επιλέγετε να μας αποκαλύψετε και θέλετε να τηρούνται σε αρχείο. πληροφορίες που μας αποκαλύπτουν οι αναφορές της εφρμογής: ημερομηνία(ες)/ώρα και συχνότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ιστού μας (π.χ. όταν υποβάλλετε μια αίτηση, διεύθυνση IP). Δεδομένα πελάτη: Για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που σας παρέχουμε, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία που ταιριάζει με τις ανάγκες του οργανισμού σας: Ατομικά Στοιχεία Επικοινωνίας: Το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και email), τίτλος εργασίας ή/και των ατόμων με τα οποία θα συνεργαστούμε για να σας παρέχουμε μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Επισκέπτες ιστότοπου: Είτε είστε υποψήφιος, πελάτης, προμηθευτής ή διαιτητής, συλλέγουμε επίσης πρόσθετες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες περιελάμβαναν τη διεύθυνση IP, τη συχνότητα επίσκεψης στον ιστότοπό μας και το ιστορικό περιήγησης. Συλλέγουμε επίσης δεδομένα μέσω cookies. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική μας για τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους, ανατρέξτε παρακάτω (Ενότητα Β. Πολιτική cookies). Τι γίνεται με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Συνήθως δεν ζητάμε από τους χρήστες της εφαρμογής να μοιραστούν μαζί μας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν το θεωρούμε απαραίτητο, όπως σε περιπτώσεις που πρέπει να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα των υποψηφίων έναντι συγκεκριμένων ρόλων. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

8. Κοινή χρήση των προσωπικών σας στοιχείων

Θα επεξεργασθούμε και θα μοιραζόμαστε με τους εργοδότες τα παρακάτω προσωπικά στοιχεία των αναζητούντων εργασία: • Μικρό όνομα • Ηλικία • Φωτογραφία • Προϋπηρεσία • Αξιολόγηση Μετά το ενδιαφέρον σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας θεωρείται ότι συναινείτε στην αποστολή στους συγκεκριμένους εργοδότες και των επιπλέον κατωτέρω στοιχείων σας: Υποχρεωτικά: • Επώνυμο • Κινητό τηλέφωνο • Email Προαιρετικά:(αν δηλωθούν) • CV* • ΑΦΜ* • ΑΜΚΑ* • ΑΜΑ* • Εθνικότητα* • ΑΔΤ ή διαβατήριου* Επιπλέον θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω: • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. • Για διαχείριση/ανάπτυξη και δοκιμή συστημάτων. • Για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των χρηστών και να κάνουμε τις υπηρεσίες μας πιο χρήσιμες για εσάς. • Για να βελτιώσουμε την εμπειρία του ιστότοπου μας και των επισκεπτών του

9. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεδομένα υποψηφίων: Αφού υποβάλετε το βιογραφικό σας μέσω του ιστότοπού μας, είτε για συγκεκριμένη κενή θέση είτε γενικά (για μελλοντικές κενές θέσεις που μπορεί να προκύψουν) και εκτός εάν ειδοποιηθούμε διαφορετικά από εσάς, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν στα συστήματά μας με σκοπό την πρόσληψη μέχρι που θα πραγματοποιηθεί. Δεδομένα ατόμων των οποίων τα δεδομένα συλλέγουμε από υποψηφίους: διαγράφουμε αυτά τα δεδομένα από το σύστημά μας μόλις εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

10. Μεταφέρουμε τα δεδομένα σας διεθνώς;

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τα διαβιβάζουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

11. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε. Αυτό το κάνουμε με τη λήψη μιας σειράς κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

12. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή θέλετε να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα σε σχέση με αυτήν την πολιτική ή τις πρακτικές απορρήτου μας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας της ΔΥΠΑ μέσω mail στο «dpo@dypa.gov.gr» αποκλειστικά για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

13. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

Ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική όταν απαιτείται και μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές στην σελίδα αυτή.

Β. Πολιτική για τα Cookies

1. Αυτόματη συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Η εφαρμογή JOBmatch by DYPA δεν κάνει αυτόματη συλλογή προσωπικών πληροφορίων τόσο στο περιβάλλον του εργαζόμενου (εφαρμογή) όσο και στο περιβάλλον του εργοδότη (web browser)

2. Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται στον υπολογιστή σας κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιτρέπει σε υπολογιστές και διακομιστές να αναγνωρίζουν και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται να προέρχονται οι επισκέπτες ενδέχεται να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας IT και διαγνωστικών συστημάτων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συγκεντρωτική μορφή για τη διεξαγωγή ανάλυσης τάσεων και απόδοσης ιστότοπου.

3.Cookies

Στον ιστότοπό μας, δεν συλλέγονται cookies για σκοπούς marketing. Ένας δευτερεύων τύπος cookie που αναφέρεται ως cookie "userinput" ενδέχεται να εξακολουθεί να απαιτείται για την απαραίτητη λειτουργικότητα. Ο ιστοτόπος μας και η εφαρμογή μας χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τέτοια cookies. Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε ένα cookie και ισχύει μέχρι την διαγραφή του λογαριασμού σας. Εάν θέλετε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε εκκαθαρίζοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας. Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αποδεχτείτε ή όχι μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (συχνά βρίσκονται στο μενού Εργαλεία ή Προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν διαγράψετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως ορισμένες από τις ευκολίες λειτουργίες των ιστοτόπων μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω τοποθεσιών όπως το www.allaboutcookies.org . Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλα τα cookies που χρησιμοποιείτε Απόδοση (δηλαδή πρόγραμμα περιήγησης χρήστη) Ο ιστότοπός μας έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας κοινές διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτά έχουν ενσωματωμένα cookie που βοηθούν σε ζητήματα συμβατότητας (π.χ. τον προσδιορισμό του τύπου του προγράμματος περιήγησής σας) και βελτιώνουν την απόδοση (π.χ. ταχύτερη φόρτωση περιεχομένου). Προτιμήσεις τοποθεσίας Τα cookie μας μπορεί επίσης να θυμούνται τις προτιμήσεις του ιστότοπού σας (π.χ. γλώσσα) ή να επιδιώκουν να βελτιώσουν την εμπειρία σας (π.χ. εξατομικεύοντας έναν χαιρετισμό ή περιεχόμενο). Αυτό θα ισχύει για περιοχές όπου έχετε εγγραφεί ειδικά για πρόσβαση ή δημιουργία λογαριασμού. Τύπος και λήξη: με την διαγραφή του λογαριασμού Τα cookies από μόνα τους δεν μας λένε τη διεύθυνση email σας ούτε σας προσδιορίζουν προσωπικά. Στις αναλυτικές μας αναφορές, ενδέχεται να λάβουμε άλλα αναγνωριστικά, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP, αλλά αυτό γίνεται για τον προσδιορισμό του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών στον ιστότοπό μας και της γεωγραφικής προέλευσης των τάσεων των επισκεπτών και όχι για την αναγνώριση μεμονωμένων επισκεπτών. Έχετε την επιλογή να καταστήσετε άχρηστα ορισμένα web beacon απορρίπτοντας τα σχετικά cookies. Το web beacon μπορεί να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από τη διεύθυνση IP σας, αλλά οι πληροφορίες cookie δεν θα καταγράφονται. Σε ορισμένα από τα ενημερωτικά δελτία και άλλες επικοινωνίες μας, ενδέχεται να παρακολουθούμε τις ενέργειες των παραληπτών, όπως τα ποσοστά ανοίγματος email μέσω ενσωματωμένων συνδέσμων στα μηνύματα. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσουμε το ενδιαφέρον των χρηστών και να βελτιώσουμε τις μελλοντικές εμπειρίες των χρηστών. Εργαλεία που βασίζονται στην τοποθεσία Το JOBmatch μπορεί να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική θέση του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής σας. Αυτά τα δεδομένα τοποθεσίας συλλέγονται με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική σας θέση και για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας βάσει τοποθεσίας